Wakacje z matematyką i programowaniem.

Zapraszamy na zajęcia rozwijające z matematyki, algorytmiki i podstaw programowania. Zajęcia prowadzone będą przez dwóch nauczycieli z doświadczeniem akademickim i planowane są grupach do 4 osób w następujących terminach:

 • 2-6 lipca (I turnus),

 • 9-13 lipca (II turnus).

W każdym z turnusów przewidujemy dwie grupy wiekowe:

 • dla dzieci młodszych – 6-8 lat w godz. 9.00-10.30,

 • dla dzieci starszych – 9-12 lat w godz. 11.00-12.30.


Zajęcia składają się z dwóch powiązanych bloków tematycznych:


Blok matematyczno-logiczny.

Nakierowany na rozwój kompetencji matematycznych i logicznych. W ramach tego bloku proponujemy:

 • gry i zabawy logiczne,

 • łamigłówki matematyczne,

 • zadania rozwijające myślenie dedukcyjne i analityczne.

Blok matematyczno-logiczny, będąc częścią autonomiczną zajęć, tworzy też background dla innych działań wykorzystujących metody matematyczne, w szczególności powiązany jest z blokiem informatycznym.


Blok informatyczny.

W ramach tego bloku zaplanowano zarówno zajęcia z użyciem komputera, jak i bez niego, wprowadzające m.in. w problematykę:

 • instrukcji, zmiennych, funkcji i obiektów,

 • algorytmów i struktur danych: stosów, kolejek, algorytmów wyszukiwania, funkcji haszujących.

Całość przygotowana w przystępny dla dzieci sposób w oparciu o pomysły z sukcesem realizowane na najlepszych amerykańskich uczelniach i w środowiskach przyjaznych dzieciom, m.in. Minecraft, Star Wars, Disney i inne.


Zapisy do 22 czerwca.
W okresie ferii zimowych (12 - 23 lutego 2018) planujemy warsztaty matematyczne dla dzieci nie będacych uczniami naszej szkoły.

W ramach działalności naszej świetlicy prowadzone są warsztaty matematyczne. W zależności od grupy wiekowej i potrzeb dziecka realizowane są różne cele przy zatosowaniu różnych metod. W obszarze naszych działań leżą m.in.:
 • Rozwijanie myślenia matematycznego oraz wyobraźni matematycznej,
 • Rozwijanie i poszerzanie horyzontów u dzieci wykazujących uzdolnienia matematyczne,
 • Rozbudzanie zainteresowań matematycznych m.in. przy pomocy gier i zabaw logiczno-matematycznych,
 • Praca indywidualna z dzieckiem mającym trudności w nauce matematyki.
Warsztaty matematyczne przewidziane są również jako zajęcia wstępne dla dzieci, których rodzice zainteresowani są podjęciem nauki przez dzieci w naszej szkole.

Organizacja zajęć:

 • terminy zajęć ustalane są indywidualnie
 • zajęcia trwają godzinę lekcyjną

Copyright Nazwa.pl