Trwa nabór na rok szkolny 2018/19.

Dzieciom przyjętym do klasy pierwszej proponujemy zajęcia adaptacyjne.
Nasi przyszli uczniowie to dzieci:
  • sześcio- i siedmioletnie
  • posiadające pozytywną opinię o osiągnięciu umiejętności i dojrzałości szkolnej (nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia) 
Etapy rekrutacji do klasy pierwszej
  • Złożenie Kwestionariusza dla kandydatów na ucznia
  • Wstępna rozmowa z Rodzicami dziecka
  • Złożenie Wniosku o przyjęcie ucznia klasy I
  • Udział dziecka w spotkaniu grupy dzieci kandydujących do szkoły
  • Zawarcie cywilno-prawnej umowy o naukę zawieranej pomiędzy Rodzicami dziecka a Dyrektorem Szkoły
  • Wpłacenie wpisowego.
Lista rezerwowa
  • W przypadku wyczerpania wolnych miejsc, Rodzice mogą wpisać dziecko na listę rezerwową.
Copyright Nazwa.pl