Zgodnie ze standardami obowiązującymi szkoły publiczne zapewniamy:
 • Realizację podstawy programowej ze wszystkich obszarów przedmiotowych w zakresie nie mniejszym niż w szkołach publicznych
 • Kadrę pedagogiczną posiadającą pełne uprawnienia obowiązujące nauczycieli szkól publicznych.
 • Przygotowanie ucznia do kontynuacji nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.
 • Opiekę psychologiczną i pedagogiczną.
 • Różnorodne zajęcia dodatkowe.
 • Opiekę świetlicową w czasie poza zajęciami edukacyjnymi. 

W naszej szkole standardami są ponadto:
 • Zajęcia w małym zespole liczącym do 6 uczniów.
 • Całościowy program rozwijania i stymulowania myślenia matematycznego obejmujący wszystkie obszary działalności edukacyjnej naszej szkoły.
 • Kadra nauczycieli dobranych z uwagi na wysokie standardy moralne, powołanie do pracy z dziećmi oraz szczególne kwalifikacje związane z profilem naszej szkoły.
 • Indywidualny plan edukacyjno-wychowawczy dla każdego ucznia, uwzględniający jego potrzeby i możliwości, przygotowany przez zespół współpracujących z nami specjalistów.
 • Zajęcia edukacyjne prowadzone jednocześnie przez dwóch współpracujących ze sobą i uzupełniających się merytorycznie nauczycieli. Starannie dobrana oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych uwzględniających zarówno zajęcia edukacyjne rozwijające myślenie i umiejętności matematyczne, jak i ogólnorozwojowe o charakterze humanistycznym i artystycznym
 • W ramach opieki świetlicowej specjalnie przygotowane działania edukacyjne.
Zgodnie ze standardami obowiązującymi szkoły publiczne zapewniamy:
 • Realizację podstawy programowej ze wszystkich obszarów przedmiotowych w zakresie nie mniejszym niż w szkołach publicznych.
 • Kadrę pedagogiczną posiadającą pełne uprawnienia obowiązujące nauczycieli szkól publicznych.
 • Przygotowanie ucznia do kontynuacji nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.
 • Opiekę psychologiczną i pedagogiczną.
 • Różnorodne zajęcia dodatkowe.
 • Opiekę świetlicową w czasie poza zajęciami edukacyjnymi. 

W ramach zajęć dodatkowych oferujemy:
 • rozszerzone zajęcia z matematyki
 • naukę programowania
 • gry logiczne
 • matematyczne inspiracje
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia plastyczne
 • nauka gry w szachy
Copyright Nazwa.pl