Matematyka jest warunkiem wszelkiego dokładnego poznania.
(Mathematik ist eine Bedingung aller exakten Erkenntnis)

Immanuel Kant

Odkryj w sobie matematykę.
(...)

Nie jest łatwo określić czym jest matematyka. Istnieją różne próby opisu formułowane przez różnych autorów. Jednak każda z nich ujmuje tylko pewne aspekty zagadnienia. Matematyka z pewnością nie jest techniką liczenia i nie wiąże się bezpośrednio z szybkim i sprawnym operowaniem liczbami. Gdyby przyjąć, że sprawne liczenie jest ważnym przejawem umiejętności matematycznych, to należałoby konsekwentnie uznać, że najlepszymi matematykami są komputery, podczas gdy komputery to tylko bardzo szybkie liczydła tj. urządzenia przetwarzające dane zakodowane w postaci liczbowej.

Wyróżnikiem wszystkich prób opisu czym jest matematyka jest skoncentrowanie uwagi na szczególnym sposobie myślenia obowiązującym w matematyce. Jest to sposób myślenia, skrótowo nazywany myśleniem matematycznym, którego rdzeniem są rozumowania poddane rygorystycznej dyscyplinie logicznej. Wśród matematyków można spotkać się z opinią, że tym, co najważniejsze w matematyce, jest właśnie logika matematyczna.

Myślenie matematyczne, nieodzowne w matematyce, jest też podstawą działań w naukach ścisłych i technicznych. Obiekty matematyczne, ich dyscyplina logiczna, często również forma pobudzająca wyobraźnię były i są inspiracją dla wielu twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki. Twórcami, w których życiu matematyka odegrała ważną rolę byli m.in. Maurits Cornelis Escher holenderski grafik, Leon Chwistek polski logik, lekarz i artysta czy też Iannis Xenakis grecki kompozytor i architekt.


Niezmiernie ważne jest by w procesie edukacyjnym matematykę pokazywać na każdym etapie edukacji - dzieciom w przedszkolu, uczniom w szkole czy też studentom na wyższej uczelni - taką, jaką jest, tj. jako naturalny, dostępny każdemu sposób myślenia i opisu tego, co widzimy oraz opisu zależności jakich się domyślamy.


Rozwój myślenia matematycznego podporządkowany jest ogólnym procesom rozwojowym człowieka. Zgodnie z fundamentalnymi pracami szwajcarskiego psychologa 
Jeana Piageta , dla rozwoju myślenia matematycznego człowieka szczególnie ważny jest okres od 7 do 12 roku życia. W okresie tym kształtują się zręby myślenia logicznego stanowiącego fundament późniejszego abstrakcyjnego myślenia matematycznego. W okresie tym należy podejmować specjalnie przystosowane do możliwości dziecka działania edukacyjne, tak by w przyszłości nie obawiało się matematyki i umiejętnie stosowało narzędzia jakich ta dyscyplina dostarcza. Niektórzy, gdy dorosną, może zostaną matematykami, inni będą stosowali w swoim życiu osiągnięcia matematyki finansowej lub będą stosowali matematykę w innych naukach lub technice, a jeszcze inni po prostu będą umieli się matematyką posługiwać na codzienne potrzeby: sprawdzić rachunek czy też samodzielnie obliczyć podatek. Z nauką matematyki jest trochę tak jak z nauką języków obcych. Języków obcych może uczyć się każdy. Jedni w przyszłości będą czytali w oryginale dzieła z literatury pięknej, a innym wystarczy możliwość bieżącego porozumiewania się w obcym kraju. 

Trudno przecenić rolę osoby wprowadzającej dziecko w świat matematyki. Nauczyciel uczący dziecko matematyki sam musi ją rozumieć i umieć dziecku przekazać, wykorzystując jego potecjalne możliwości i uwzględnieniając realne


Celem naszej szkoły jest naturalne wprowadzenie dzieci w świat matematyki i matematycznego myślenia, tak by każde mogło myśleć matematycznie z wykorzystaniem pełni swoich możliwości, umiało stosować matematykę z uwagi na swoje potrzeby, a przede wszystkim aby żadne dziecko matematyki się nie obawiało.Zapraszamy na nasz blog

Copyright Nazwa.pl