31 maja 2019

MATEMATYKĄ MALOWANE
Rozstrzygnięcie konkursu

Kategoria A (0 - III)

Miejsce 1:

KINGA BAGIŃSKA, kl.0   Niepubliczne Przedszkole Olimpijskie nr 24, 32-005 Niepołomice, ul.Piękna 8B


Miejsce 2:

PIOTR CZOPEK, kl.0   Przedszkole nr 8 ZSS nr 2, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19

Miejsce 3:
BARTOSZ MROŻEK,  kl.0   Niepubliczne. Przedszkole Olimpijskie nr 24, 32-005 Niepołomice, ul.Piękna 8B

Wyróżnienia:
KAROL CZAJKOWSKI kl.0  Niepubliczne. Przedszkole Olimpijskie nr 24, 32-005 Niepołomice, ul.Piękna 8B
ARKADIUSZ GAWĘDA kl.0 Niepubliczne. Przedszkole Olimpijskie nr 24, 32-005 Niepołomice, ul.Piękna 8B
MIKOŁAJ ŻARÓW kl.0  Niepubliczne. Przedszkole Olimpijskie nr 24, 32-005 Niepołomice, ul.Piękna 8B


Kategoria B (IV - VI)

Miejsce 1:
AGNIESZKA ARGASINSKA  kl.VI  Szkoła Podstawowa nr 95, 31-413 Kraków, ul. Wileńska 9B

Miejsce 2:
ZUZANNA MARKOWSKA   kl.VI  SP 34, ZSP 4, Kraków, ul. Urzędnicza 65

Miejsce 3:
JUSTYNA KRYZA     kl.IV    Szkoła podstawowa 103, Kraków, os.Kolorowe 29,
PAULINA PŁATEK    kl.V     Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, 30-962 Kraków, ul. Aleksandry 17

Wyróżnienia:
JUSTYNA ADAMSKA          kl.VI    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, SP 140, 31-998 Kraków, ul.R.Prawocheńskiego 7
MAGDALENA WRÓBEL      kl.V     Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, SP 140, 31-998 Kraków, ul.R.Prawocheńskiego 7
ADA ŻBIK                             kl. VI   SP 34, ZSP 4, Kraków, ul. Urzędnicza 65


Kategoria C (VII - VIII, GIMNAZJUM)

Miejsce 1:
WIKTORIA BOROWSKA  kl.VII   Szkoła Podstawowa nr 95, 31-413 Kraków, ul. Wileńska 9B

Miejsce 2:
KAROLINA KIEDYK   kl.VII   Szkoła Podstawowa nr 95, 31-413 Kraków, ul. Wileńska 9B

Miejsce 3:
ANNA JASTRZĘBSKA    kl.VII   Szkoła Podstawowa nr 137,  94-042 ŁÓDŹ, ul. Florecistów 3B

Na konkurs wpłyneło 46 prac. Planujemy wystawienie wszystkich prac w dniu 12 czerwca w foyer przy Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4


7 maja 2019

MATEMATYKĄ MALOWANE


Z uwagi na zaistniałe ostatnio trudności w pracy szkół i przedszkoli, przedłużamy termin składania prac konkursowych do 21 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu nastapi 31 maja br.


Regulamin konkursu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacji Matematycznej Edu&MATH zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
MATEMATYKĄ MALOWANE

I. Adresaci konkursu.
Konkurs adresowany jest do uczniów w wieku szkolnym. Przewidziane są trzy grupy wiekowe oznaczone w tekście literami A, B, C:

1) uczniowie klas 0 i I – III (grupa A),
2) uczniowie klas IV – VI (grupa B),
3) uczniowie klas VII i VIII (grupa C).

II. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno zawarte w matematyce.

1) Na lekcjach matematyki lub w innych sytuacjach spotykasz przedstawienia obiektów matematycznych (np. rysunki figur geometrycznych, modele brył, wykresy). Jeśli podobają Ci się, spróbuj to przestawić plastycznie. (grupy A, B, C) Poszukiwanie piękna w obiektach matematycznych.

2) Może w swoim otoczeniu zauważyłeś obiekty lub przedmioty, które kojarzą Ci się z obiektami matematycznymi (np. symetryczne przedmioty, regularności w mozaikach, geometryczne bryły zawarte w otaczającej Cię architekturze). Spróbuj swoje obserwacje przedstawić w formie plastycznej. (grupy A, B, C) Poszukiwanie piękna w matematycznym przedstawieniu obiektów konkretnych.

3) Może zdarzyło się, że poznając nowy obiekt matematyczny (pojęcie matematyczne) pomyślałeś „jakie to ciekawe” lub „jak te fragmenty tworzące całość ładnie do siebie pasują”. Jeśli masz takie obserwacje spróbuj je przedstawić w formie plastycznej. (grupy B, C) Wyrażanie własnych doznań estetycznych wywoływanych przez percepcję obiektów matematycznych.

4) Spróbuj przedstawić w formie plastycznej (kreską, kształtem, kolorem, kolażem) co czujesz, swoje emocje gdy rozwiązujesz zadanie matematyczne i gdy uda się to zadanie rozwiązać. (grupa C) Próba przedstawienia za pomocą środków plastycznych stanów emocjonalnych towarzyszących matematycznemu myśleniu.

III. Termin nadsyłania prac:
Prace prosimy przesyłać do dnia 21 maja 2019 roku pod adresem: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacji Matematycznej Edu&MATH, os. Kolorowe 29, 31-941 Kraków (z dopiskiem Konkurs plastyczny).

IV. Regulamin konkursu:

1) Uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną indywidualnie.
2) Prace powinny mieć format A3 lub A4.
3) Ocenie podlegają:
 • uwzględnienie treści matematycznych w pracy,
 • twórcza pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 • walory estetyczne pracy.
4) Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas 0 i I – III (grupa A),
 • uczniowie klas IV – VI (grupa B),
 • uczniowie klas VII i VIII (grupa C).
5) Do prac powinny być dołączone następujące dane:
 • imię i nazwisko autora pracy,
 • wiek uczestnika i kategoria konkursowa,
 • nazwa, adres szkoły, adres e-mail i telefon szkoły/placówki,
 • imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod którego kierunkiem praca została wykonana.
6) Do każdej pracy należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (zał. nr 1) podpisaną przez jego opiekuna prawnego oraz kartę zgłoszenia do konkursu wszystkich prac z danej placówki (zał. nr 2).

7) Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie jedną pracę; placówka może zgłosić maksymalnie 5 prac.

8) Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego planowane jest na dzień 31 maja 2019.

9) Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

10)Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.edu-math.pl

11) Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną dostarczone drogą pocztową.
Zapraszamy do odkrywania piękna matematyki!


Załącznik 1

Zgoda na udział dziecka w konkursie plastycznym „Matematyką malowane” oraz udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych dziecka.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w związku z organizacją konkursu plastycznego : „Matematyką malowane” oraz na publikację danych dziecka zawierających imię, nazwisko i klasę na stronie internetowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edukacji Matematycznej Edu&MATH oraz prezentację pracy plastycznej dziecka na wystawach szkolnych. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
Dane prosimy wypełnić na komputerze lub drukowanymi literami
....................................................................................................................................................
(imię, nazwisko dziecka, klasa)
………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………….........................................
(nazwa i dokładny adres pocztowy placówki, na który zostaną wysłane podziękowania dla nauczycieli oraz dyplomy i nagrody dla uczniów)
………………………………………………………..............................................…………………………………....
(imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna)
………………………………………………………………………………………………............................................
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)


Załącznik 2

DANE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI ZBIOROWE ZGŁOSZENIE PRAC DO KONKURSU

Kategoria wiekowa ……………………………………………….

Imię i nazwisko autorów prac i ich opiekunów:

Lp. Imię i nazwisko autora pracy Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna plastycznego
Adres i dane teleadresowe szkoły/placówki:
........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….........................................
(nazwa placówki)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(dokładny adres placówki, na który można wysyłać podziękowania)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(adres e-mail, telefon kontaktow)


23 kwietnia 2019

Jeszcze dwa tygodnie (do 7 maja) czekamy na prace na konkurs MATEMATYKĄ MALOWANE.

12 kwietnia 2019

Muzeum Lotnictwa

11 kwietnia 2019

Globalna Wioska. Wioski Świata

10 kwietnia 2019

Narodowy Bank Polski.
Historyland.
Pałac pod Kszysztofory - wystawa Cryptoteka.

8 kwietnia 2019

Warsztaty z pierwszej pomocy

14 marca 2019
Dzień liczby pi. Święto naszej szkoły.

7 marca 2019

Wycieczka do rozgłośni radiowej

3 marca 2019

Solowy koncert saksofonowy studenta Akademii Muzycznej

luty 2019
Ogłoszenie konkursu
MATEMATYKĄ MALOWANE

24-26 stycznia 2019

Ogólnopolska Konferencja
Myślenie matematyczne: fundamenty – rozwój – edukacja


7 stycznia 2019

Wawel, Rynek Główny, Brama Floriańska, Barbakan

21 grudnia 2018

Spotkanie świąteczne. Jasełka

26 listopada 2018

Niepołomice (Planetarium, Izba Leśna, Zamek)

8 listopada 2018

Wycieczka "Śladami Józefa Piłsudskiego" (Muzeum Jagiellońskie, Tablica ślubowania na Rynku, Pomnik, Kopiec Kościuszki)

23 października 2018

Teatr Groteska ("Przygody Odyseusza")

15 października 2018

Dzień Edukacji Narodowej.

4 października 2018

Wizyta w schronisku dla zwierząt

25 września 2018

Zajęcia muzyczne w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej.
Lekcja śpiewu w Młodzieżowym Domu Kultury na os. Szkolnym.

3 września 2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

22 czerwca 2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

27 kwietnia 2018

Początek nauki gry w go.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Go

20 kwietnia 2018

Ogród botaniczny

19 kwietnia 2018

Spacer po Kazimierzu

18 kwietnia 2018

Wycieczka do ZOO

13 kwietnia 2018

Muzeum Inżynierii Miejskiej

30 stycznia 2018

Teatr Współczesny - spektakl "Kot w butach".
http://www.teatrkrakow.pl/spektakle/kot-w-butach.htm

22 grudnia 2017

Jasełka

22 listopada 2017

Wizyta na Zamku Królewskim na Wawelu.

10 października 2017

Warsztaty ekologiczne

4 września 2017

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018.

23 czerwca 2017

Zakończenie roku. Wszystkim naszym uczniom gratulujemy świetnych wyników i promocji do wyższych klas.

19 maja 2017

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego - wystawa roślin owadożernych.

12 maja 2017

"Dzieci Pana Astronoma". Co wiemy o kosmosie? Warsztaty prowadzone przez przedstwiciela Fundacji Centrum Kopernika.

28 kwietnia 2017

"Szatan z siódmej klasy". Jak działają szyfry? Warsztaty prowadzone przez przedstwiciela Fundacji Centrum Kopernika.

26 kwietnia 2017

Teatr Stary - "Kopciuszek"

21 kwietnia 2017

"Alicja w Krainie Czarów". Czym zajmuje się logika? Warsztaty prowadzone przez przedstwiciela Fundacji Centrum Kopernika.

20 kwietnia 2017

Warsztaty z robotyki.

17 marca 2017

Wycieczka do Kopalnii Soli "Wieliczka".

6 -17 marca 2017

W Szkole gościła wolontariuszka z Brazylii.

22 grudnia 2016

Jasełka

18 października 2016

Wycieczka na Wawel. Uczniowie zwiedzali komnaty i zbrojownię.

14 października 2016

Dzień Edukacji Narodowej. Uroczyście przyjęliśmy pierwszoklasistów do społeczności szkolnej.

1 lutego 2016

Po feriach rozpoczynamy drugie półrocze nauki. W pierwszym tygodniu ferii zimowych, dla uczniów kandydujących do naszej szkoły, odbywały się różnorodne zajęcia w tym warsztaty matematyczne, zajęcia przyrodnicze, muzyczne oraz zabawy ruchowe.
22 grudnia 2015

Uczniowie, pod opieką pani polonistki przygotowali jasełka. Oryginalne dekoracje zostały wykonane wspólnymi siłami uczniów  i nauczycieli pod kierownictwem pana od przyrody, który przejawia również zamiłowania i talenty plastyczne.
1 września 2015

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy w powiększonym składzie związanym z uruchomieniem klasy IV.
23 stycznia 2015

Zbliżają się ferie zimowe. W pierwszym tygodniu ferii zapraszamy dzieci 5-letnie i 6-letnie na warsztaty rozwijające myślenie matematyczne poprzez odpowiednio dobrane gry i zabawy edukacyjne.

W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole po raz pierwszy pojawi się klasa czwarta. Już teraz przygotowujemy się organizacyjnie do tego wydarzenia. Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt.

1 grudnia 2014

W pierwszym tygodniu ferii zimowych, tj. 16-20 lutego, organizujemy warsztaty matematyczne (pięć spotkań po 45min). Warsztaty przewidziane są dla dzieci w wieku 5,6 lat. Zajęcia mają na celu rozwijanie myślenia matematycznego i wyobraźni matematycznej. Warsztaty będą odbywały się w dwóch grupach (maksymalnie sześcioro dzieci w grupie): pierwsza grupa o godz. 9.30, druga grupa o godz. 11.00.

3 października 2014

W dniach 23-26 października weźmiemy udział w 18. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.
W trakcie Targów będziemy prowadzili warsztaty matematyczne dla dzieci do lat 12.


5 września 2014

Nasza szkoła uzyskała dostęp do Internetu oraz numer telefonu stacjonarnego: 12 641 07 23.


1 września 2014

Rozpoczęliśmy nowy, już drugi rok szkolny.


21 sierpnia 2014

W ostatnim tygodniu sierpnia dyżury w skretariacie pełnione będą:
 • wtorek, 26 sierpnia, godz. 11.30 - 13.30,
 • czwartek, 28 sierpnia, godz. 11.30 - 13.30.
Od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 16.00 możliwy kontakt telefoniczny.
Kontakt e-mailowy bez ograniczeń czasowych.


21 sierpnia 2014

Nowe wyposażenie nabyte z funduszu "Radosna Szkoła" pozwoli nam uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne w nowym roku szkolnym.

 
13 czerwca 2014

27 czerwca odbędzie się pierwsza uroczystość zakończenia roku szkolnego. Serdecznie zapraszamy Rodziców naszych uczniów oraz sympatyków naszej szkoły.

Szczególne zaproszenie kierujemy do wiernego Anonimowego Sympatyka z Kazimierzy Wielkiej, który systematycznie odwiedza stronę naszej szkoły od początku jej istnienia.13 czerwca 2014

Przedstawiciele naszej szkoły wezmą udział w konferencji:

I INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA
TRANSGRESJE MATEMATYCZNE
Kraków, 15 – 18 czerwca 2014
Instytut Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny,
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
http://ikntm.up.krako
w.pl

3 czerwca 2014

W dniu tym w naszej szkole obchodziliśmy dzień rodziny: dzień dziecka, dzień matki i dzień ojca połączone w jedno święto.

23, 24, 25 kwietnia 2014

W tych dniach uczniowie naszej szkoły odwiedzili kolejno:
 • ogród zoologiczny,
 • kilka ekspozycji na Wawelu,
 • Ogród Doświadczeń.

29 marca 2014

Dzięki życzliwości Mamy jednego z naszych uczniów nasza szkoła wzbogaciła się o zabytkowe pianino. Jest to instrument marki Diederichs Freres. O instrumentach produkowanych przez tę firmę na przełomie XIX i XX w. w Petersburgu, mówi się, że mają "niemiecką jakość i rosyjską duszę". Pianino zdało już swój pierwszy egzamin podczas dnia otwartego. W przyszłości zamierzamy wykorzystywać je zarówno do poznawania muzyki przez naszych uczniów, jak i poszukiwań w muzyce inspiracji matematycznych.29 marca 2014

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy odwiedzili naszą szkołę w czasie dnia otwartego.

18 marca 2014

28 marca br. w godz. 15.30-18.00 zapraszamy do naszej szkoły na dzień otwarty.

17 lutego 2014

Od 17 lutego nasza szkoła działa w powiększonym składzie. Obecnie kadrę tworzą:
 • Zespół współpracujących ze sobą trzech nauczycielek-pedagogów. Zespół ten - pracując wspólnie - realizuje główną część programu edukacyjnego, zapewnia opiekę nad uczniami naszej szkoły oraz przeprowadza zajęcia dodatkowe i ogólnorozwojowe. Tworzą go:
  • Nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego (o wszechstronnych zainteresowaniach humanistycznych i polonistycznych) - odpowiedzialny za realizację programowo-merytoryczną zadań edukacyjnych.
  • Pedagog-nauczyciel (o zainteresowaniach matematycznych i plastycznych) - odpowiedzialny za realizację matematycznej strony koncepcji Szkoły.
  • Pedagog-nauczyciel (o zainteresowaniach humanistycznych i przygotowaniu muzycznym) - odpowiedzialny m. in. za zajęcia dodatkowe i opiekę świetlicową.
 • Nauczyciel matematyki i informatyki. Sprawuje nadzór metodyczny nad zajęciami z edukacji matematycznej, jest ponadto odpowiedzialny za prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki i zajęć rozwijających myślenie matematyczne.
 • Nauczyciel języka angielskiego.
 • Nauczyciel religii.
 • Logopeda. Prowadzi indywidualne zajęcia dostosowane do potrzeb danego ucznia.
 • Psycholog. Prowadzi indywidualne zajęcia z uczniami oraz wspiera kadrę pedagogiczną.

3 lutego 2014

W czasie ferii zimowych pełnimy dyżur w dniach 10-14 lutego, w godzinach 10.00-13.00.


20 grudnia 2013


Świąteczne spotkanie społeczności naszej szkoły.

18 października 2013

Zapraszamy na otwarte zajęcia rozwijające myślenie matematyczne - również dzieci w wieku 5-6 lat.
 • Zajęcia indywidualne lub w małych grupach.
 • Program zarówno dla dzieci uzdolnionych jak i mających trudności w nauce.
 • Terminy do ustalenia.14 października 2013

Nasze pierwsze obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetniło uroczyste pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej.

2 września 2013

Nasza szkoła rozpoczęła działalność.

26 lipca 2013

Informujemy, że nasza szkoła została umieszczona w ewidencji szkół prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, tym samym zakończona została formalna procedura utworzenia szkoły.


19 lipca 2013

Zainteresowanych Rodziców informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca w klasie pierwszej na rok szkolny 2013/14. Rozpoczęliśmy również rekrutację na rok szkolny 2014/15.
10 lipca 2013

Od 1 października br. planujemy organizację otwartych zająć matematycznych dla dzieci z dwóch grup wiekowych: 4-6 lat oraz 10-12 lat. 
W zależności od zainteresowania istnieje również możliwość organizacji zajęć dla dzieci z innych grup wiekowych. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach (do 6 osób) lub w formie zajęć indywidualnych.


9 lipca 2013

Stałe dyżury w sekretariacie rozpoczą się po 26 sierpnia br. W razie potrzeby wcześniejszego kontaktu proszę kontaktować się telefonicznie lub e-mailem.


12 czerwca 2013

W dniach 7-9 czerwca uczestniczyliśmy w „3.Targach Książki dla Dzieci”. Prezentowaliśmy naszą ofertę edukacyjną. Proponowaliśmy też dzieciom, różnorodne atrakcyjne w formie działania, które, pod postacią gier lub zabaw, przenoszą poważne treści matematyczne. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się gry-zabawy bazujące na klockach Dienesa. Nasze stoisko odwiedziło ponad 100 osób. Wiele osób zwracało się z zapytaniem o możliwość zorganizowania zajęć rozwijających umiejętności matematyczne, otwartych dla dzieci spoza naszej szkoły. Rodziców zainteresowanych tego typu zajęciami prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie we wrześniu br.


 24 maja 2013

W dniach 7-9 czerwca przy ul. Centralnej w Krakowie odbędą się Targi Książki dla Dzieci. Szkoła "Edu&Math" będzie obecna na Targach prezentując swoją ofertę edukacyjną. Będziemy też proponowali dzieciom edukacyjne zabawy matematyczne oraz inspirowane matematyką prace plastyczne.

Zapraszamy do stoiska 12Copyright Nazwa.pl